Chính trịXây dựng Đảng

Mường Ảng thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện

08:46 - Thứ Sáu, 25/10/2019 Lượt xem: 4222 In bài viết

ĐBP - Xác định 2019 là năm nước rút thực hiện nghị quyết đại hội Ðảng các cấp, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Mường Ảng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ huyện Mường Ảng tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Nông dân thị trấn Mường Ảng chăm sóc vườn cây ăn quả.

Ðồng chí Nguyễn Tiến Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Mường Ảng cho biết: Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 16 mục tiêu chủ yếu. Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế địa phương để triển khai Nghị quyết. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp ủy, đến nay cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đã đạt và sắp đạt.

Trong công tác tổ chức xây dựng Ðảng, trung bình mỗi năm Ðảng bộ huyện kết nạp 142 đảng viên; đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có chi bộ độc lập. Hàng năm có 53% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; trên 99,11% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng; công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã làm tốt công tác phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt các mô hình “dân vận khéo” vận động nhân dân hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.

Cùng với xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị, Ðảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo chuyển biến tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo, tổ chức cho nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, đưa các giống cây trồng mới, năng suất cao vào sản xuất… Do đó hàng năm tổng sản lượng lương thực, đàn gia súc, gia cầm đều tăng và đạt so với kế hoạch đề ra. Ðến nay, tổng đàn gia súc toàn huyện trên 56.000 con (đạt 89,2% nghị quyết); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 18,523 tấn (đạt 88,97% nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 18,1 triệu đồng/người/năm (đạt 86,29% nghị quyết)…

Bên cạnh lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, các mặt văn hóa - xã hội cũng được huyện triển khai có hiệu quả. Quy mô trường, lớp học được đầu tư; số lượng học sinh trong độ tuổi đi học được duy trì, số trường đạt chuẩn quốc gia không ngừng tăng (28/39 trường, vượt mục tiêu nghị quyết). Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên; hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được đầu tư, phát triển. Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm; hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm 6,23%/năm; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 36,21% (vượt so với nghị quyết đại hội đề ra)…

Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện. Ðến cuối tháng 6 vừa qua, trong tổng số 16 mục tiêu Ðại hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ, có 7 mục tiêu đã đạt và vượt; các mục tiêu còn lại đều đạt từ 70 - 95% so với Nghị quyết Ðại hội đề ra.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận