Chính trịXây dựng Đảng

Ngối Cáy đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống

13:39 - Thứ Sáu, 04/01/2019 Lượt xem: 5075 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, từng bước triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra…

 

Ông Nguyễn Ðức Quang (thứ 4 từ trái sang) Bí thư Ðảng ủy xã Ngối Cáy tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên bản Cáy và Co Hắm.

Ðảng bộ xã Ngối Cáy có 12 chi bộ trực thuộc (9 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ trường học) với 134 đảng viên. Ngay sau khi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ XI được ban hành, cấp ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng - kỹ thuật; chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện (khóa XXII) trong lĩnh vực kinh tế, chú trọng phát triển nông - lâm nghiệp, công nghiệp, chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng; kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chuyển đổi cơ cấu giống nâng cao năng suất và sản lượng các loại cây trồng; chú trọng chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Cả hệ thống chính trị vào cuộc ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị. Việc tự phê bình và phê bình được đặc biệt quan tâm, góp phần làm trong sạch tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Nhờ tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, xã đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, các chỉ tiêu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt theo Nghị quyết đại hội XI là đến năm 2020 đạt 1.772 tấn, thực hiện đến năm 2018 đạt 1.677,5 tấn (đạt 94,7% so với Nghị quyết đại hội). Tổng đàn gia súc thực hiện đến năm 2018 là 5.350 con (đạt 90,3% so với Nghị quyết Ðại hội), tốc độ tăng đàn 5,2%. Xã quản lý, bảo vệ tốt 1.458,45ha rừng hiện có, năm 2018 trồng được 53,76ha (đạt 107,5% kế hoạch năm 2018). Thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông và kiên cố hóa hệ thống kênh mương trong xã; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng và khai thác hiệu quả các công trình giao thông, thủy lợi. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; đến nay, toàn xã đạt 6/19 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 67,72% (năm 2015) xuống còn 43,59% (năm 2018), trung bình giảm hơn 8%/năm.

Xã Ngối Cáy thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; duy trì, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, 3/3 trường trong xã đều đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả...

Ông Nguyễn Ðức Quang, Bí thư Ðảng ủy xã Ngối Cáy, cho biết: Kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã trong nửa nhiệm kỳ qua, có thể nói các lĩnh vực về kinh tế cơ bản đảm bảo tăng trưởng, tỷ lệ hộ nghèo năm sau giảm hơn năm trước, lương thực sản xuất trong nhân dân được dự trữ, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên; văn hóa, giáo dục, y tế đã có những chuyển biến tích cực, quốc phòng - quân sự địa phương đảm bảo, an ninh chính trị ổn định và được giữ vững... Những kết quả đã đạt được sẽ là điều kiện để cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Ngối Cáy thực hiện thắng lợi 13 mục tiêu chủ yếu mà nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận