Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018

Thứ Hai, 05/11/2018 09:56

Thông báo tuyển dụng lao động

Thứ Sáu, 14/09/2018 16:14

Viễn thông Điện Biên thông báo cần tuyển dụng lao động năm 2018 vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viễn thông Điện Biên, cụ thể như sau:

Thông báo mời sáng tác kịch bản phim tài liệu “Ðại thủy nông Nậm Rốm - dấu ấn lịch sử”

Thứ Ba, 24/07/2018 10:07

1. Nội dung

Giới thiệu về mảnh đất, con người Ðiện Biên, về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Ðại thủy nông Nậm Rốm.

Giới thiệu quá trình xây dựng công trình, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thanh niên xung phong đã xây dựng công trình.

Khẳng định những giá trị to lớn mà công trình Ðại thủy nông Nậm Rốm mang lại trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở lưu trú:

Việc làm quan trọng và cần thiết!

Thứ Năm, 28/06/2018 10:07

Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 – 2020, trong 2 quý (Quý 1 và 2), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Điện Biên đã triển khai điều tra thu thập số liệu thống kê về tình hình sử dụng năng lượng đối với 46 nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã đánh giá thực tế về tình trạng sử dụng năng lượng của các cơ sở lưu trú và đưa ra các khuyến cáo để các cơ sở này áp dụng vào công trình để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình hoạt động.

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại nhật bản

Thứ Năm, 19/04/2018 15:05

Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2018, cụ thể như sau:

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /