Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Ba, 05/01/2021 10:18

Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2020/NÐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh

Thứ Tư, 18/11/2020 15:56

ĐBP - Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tích cực được triển khai và đạt hiệu quả. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân , tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội thu được kết quả tích cực; hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường và đổi mới... Thông qua hoạt động của hệ thống MTTQ, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chuyển tải đến nhân dân; những phát sinh vướng mắc, bức xúc, nổi cộm ở cơ sở kịp thời được giải quyết góp phần trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo đồng thuận cao trong xã hội, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

Chủ Nhật, 20/09/2020 15:56

ĐBP - Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước có 67 ổ dịch cúm gia cầm (CGC) xảy ra tại 67 xã, 45 huyện của 24 tỉnh, thành phố. Hiện nay, có 10 ổ dịch phát sinh tại 9 tỉnh, thành phố có ổ dịch CGC chưa qua 21 ngày.

Bảo đảm TTATGT trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Thứ Ba, 11/08/2020 13:15

ĐBP - Ngày 10/8, UBND tỉnh có Công điện số 04/CĐ-UBND, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /
Back To Top