Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cần nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cần nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả

Thứ Sáu, 06/03/2020 09:01

ĐBP - Thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020) sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo Bác; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 gắn với xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề 2020 ở Mường Ảng

Nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay

Thứ Tư, 04/03/2020 08:59
Nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), thời gian qua huyện Mường Ảng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân. Phát huy kết quả đó, Huyện ủy Mường Ảng đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện.

Bộ đội Biên phòng tỉnh học và làm theo Bác

Thứ Sáu, 28/02/2020 08:56
Bộ đội Biên phòng tỉnh học và làm theo Bác

ĐBP - Năm 2019, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05) của Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét. Ðiển hình là trong xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Chuyển biến từ học và làm theo Bác ở Tuần Giáo

Thứ Sáu, 03/01/2020 08:53
Chuyển biến từ học và làm theo Bác ở Tuần Giáo

ĐBP - Tại huyện Tuần Giáo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Qua triển khai thực hiện, tạo được nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động từ cấp huyện tới cơ sở…

Ngăn chặn thói ganh ghét, đố kỵ nơi công sở

Thứ Hai, 30/12/2019 09:36
Ngăn chặn thói ganh ghét, đố kỵ nơi công sở

Từ xa xưa, ông cha ta đã từng nói đến sự ganh ghét, đố kỵ của con người bằng những câu châm ngôn như: “Con gà tức nhau tiếng gáy”; “Trâu buộc ghét trâu ăn”; “Ăn không được thì đạp đổ”… Ngày nay, ganh ghét, đố kỵ xuất hiện trong cả một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đây là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra; rất cần được lưu tâm ngăn chặn.

Học Bác xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 20/12/2019 08:45
Học Bác xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

ĐBP - Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều việc làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp thực tế từng địa bàn, đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Ðảng bộ huyện Ðiện Biên

Học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực

Thứ Hai, 09/12/2019 08:55
Học và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực

ĐBP - Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Huyện ủy Ðiện Biên lựa chọn những vấn đề cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương để thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05 chuyên đề 2019). Từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Học và làm theo Bác ở Trường PTDTBT THCS Nà Khoa

Thứ Tư, 27/11/2019 08:48
Học và làm theo Bác ở Trường PTDTBT THCS Nà Khoa

ĐBP - Những năm qua, chất lượng dạy và học của Trường PTDTBT THCS Nà Khoa (huyện Nậm Pồ) không ngừng được nâng lên, đạt kết quả đáng ghi nhận. Một trong những yếu tố để đạt thành tích ấy chính là Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học Bác để ngày càng tiến bộ

Thứ Sáu, 01/11/2019 08:56
Học Bác để ngày càng tiến bộ

ĐBP - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mường Nhé đã không ngừng nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên.

Người tốt - việc tốt

Thầy Trần Xuân Tuấn học và làm theo lời Bác

Thứ Tư, 18/09/2019 08:19
Thầy Trần Xuân Tuấn học và làm theo lời Bác

ĐBP - Sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình, sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2010, thầy Tuấn lên Ðiện Biên, nhận công tác và giảng dạy tại Trường THPT Trần Can (huyện Ðiện Biên Ðông). Ðến năm 2017, thầy Tuấn chuyển đến Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Ðiện Biên Ðông công tác cho đến nay. Trong suốt những năm giảng dạy, thầy Tuấn không ngừng phấn đấu, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác. Theo thầy Tuấn, học và làm theo Bác đối với nghề giáo là học từ những điều giản dị như cử chỉ, tác phong, đạo đức, tư tưởng; rồi sau đó mới đến thi đua, rèn luyện, sáng tạo trong dạy học.

Tuổi trẻ thi đua làm theo lời Bác

Thứ Tư, 11/09/2019 08:49
Tuổi trẻ thi đua làm theo lời Bác

ĐBP - Học và làm theo lời Bác, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng tới đoàn viên thanh niên; tổ chức triển khai xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa; khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc góp sức đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Các tin tức khác

  • Chọn ngày:
  • /
  • /