Hiệu quả thiết thực trong phối hợp tuyên truyền chính sách thuế
ĐBP - Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm, Cục Thuế Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp. Một trong những biện pháp mang tính quyết định là tuyên truyền để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế (NNT). Cục Thuế Điện Biên coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giải thích để mọi công dân nói chung, NNT nói riêng hiểu biết về pháp luật thuế, về nghĩa vụ, quyền lợi của NNT từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với NSNN.
Công tác tuyên truyền chính sách thuế là công việc mang tính chuyên ngành cao. Để tuyên truyền một cách hấp dẫn các chủ trương chính sách pháp luật về thuế mới ban hành sửa đổi, bổ sung là rất khó bởi nó khô khan, khó hiểu, khó nhớ. Nhưng trong năm được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cục, lãnh đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố, các cán bộ làm công tác tuyên truyền hỗ trợ trong ngành đã chủ động tích cực đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu trong công tác tuyên truyền hỗ trợ (TTHT) nên đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong xã hội đồng thời đóng góp có hiệu quả cho việc tăng thu ngân sách của tỉnh nhà.
Đội Thuế liên xã, phường Thanh Minh – Him Lam triển khai công tác tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế. Ảnh: M.T
Ngay từ đầu năm, phòng TTHT đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo cục ký hợp đồng truyên truyền với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ. Để thực hiện có hiệu quả chuyên mục “Thuế và cuộc sống” trên Đài, phòng đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chuyên mục, từng tháng, tham mưu với lãnh đạo Cục giao trách nhiệm cho từng lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng mỗi đơn vị đảm nhiệm 1 phần việc trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thuế. Nhờ vậy, trong năm chuyên mục Thuế và cuộc sống đã phát sóng 24 lượt với thời lượng 250 phút, nội dung chủ yếu là hướng dẫn những Luật thuế mới ban hành, sửa đổi bổ sung, đánh giá tình hình thu NS trên địa bàn 6 tháng, 9 tháng, giải pháp cho các tháng còn lại của Cục thuế, các Chi cục thuế, biểu dương các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế, đóng góp nhiều cho NS địa phương, phê phán những trường hợp chây ì, nợ đọng thuế, giải đáp trực tuyến những vướng mắc về thuế của công dân và NNT.
Chuyên mục “những điều bạn cần biết về thuế” của Báo Điện Biên Phủ được xây dựng trên cơ sở có kế thừa và phát huy chọn lọc những ưu điểm của chuyên mục “Chính sách thuế và cuộc sống” cùng với những ưu điểm của loại hình báo viết, các chuyên trang đã phát huy được thế mạnh, tính phổ cập cao có nội dung sâu rộng, ngày càng đi vào chiều sâu và đây thực sự là kênh tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế hữu hiệu, thiết thực, mang nét đặc trưng riêng của ngành thuế. Đối tượng tuyên truyền của kênh này tương đối rộng và toàn diện nên việc phối hợp với Báo Điện Biên Phủ phát hành 4 chuyên trang/tháng sẽ cung cấp kịp thời, sâu rộng các thông tin về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, giúp cho nhân dân, tổ chức, cá nhân NNT nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật về thuế, các quy trình nghiệp vụ thuế, các thủ tục hành chính thuế để chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đỡ mất thời gian tìm hiểu nghiên cứu về chính sách thuế cũng như trực tiếp phải đến cơ quan thuế để hỏi về chính sách thuế. Từ đó, NNT có thời gian để tập trung vào sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với NSNN góp phần tăng thu cho tỉnh nhà. Trong năm 2011 đã đăng tải gần 100 tác phẩm tuyên truyền về lĩnh vực thuế.
Ngoài ra, Cục Thuế cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế mới, cung cấp tài liệu về chính sách thuế để biên tập, đăng tải trên Sổ tay Chi bộ do Ban Tuyên giáo xuất bản. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bằng hình ảnh, khẩu hiệu trực quan cũng được chú ý.
Cục Thuế đã sửa chữa, lắp đặt mới 10 panô nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, đặt ở các khu trung tâm thành phố và huyện, thị. Tại Cục Thuế cũng như Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ NNT dưới nhiều hình thức: Hỗ trợ tư vấn tại bàn, tại DN, hỗ trợ bằng điện thoại, bằng văn bản, thông qua hội nghị đối thoại, tập huấn.
Cơ quan Thuế đã thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp tư vấn các thủ tục hành chính về thuế của NNT, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính. Thông qua việc tiếp nhận tờ khai, hướng dẫn kê khai, trả kết quả đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ về pháp luật thuế của DN, doanh nhân trên địa bàn. Những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ thuế được cơ quan thuế ghi nhận và tôn vinh kịp thời.
Bằng kết quả thiết thực trong công tác TTHT, hầu hết các DN, doanh nhân đã vận dụng, chấp hành đúng Luật thuế, yên tâm sản xuất kinh doanh, phát triển lâu dài góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo điều kiện cho ngành Thuế thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính thuế; xây dựng được mối quan hệ hợp tác bình đẳng trong thực thi pháp luật giữa cơ quan thuế và NNT.
Ngọc Lan

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác