Quản lý tốt tài nguyên đất, tạo nguồn lực phát triển

ĐBP - Đất là nguồn lực quan trọng. Vì vậy, việc quản lý, sử dụng hợp lý nguồn lực này sẽ tạo động lực lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Xác định được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Phòng Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc quản lý đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để khai thác tốt nguồn tài nguyên đất, Phòng tập trung nâng cao nhận thức cho người dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lĩnh vực này; công tác lập quy hoạch sử dụng đất được các cấp triển khai đồng bộ và được điều chỉnh bổ sung kịp thời. Qua đó, đáp ứng hiệu quả công tác thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Cán bộ phòng Quản lý đất đai thảo luận về quy hoạch sử dụng đất.

Trong 10 năm qua, Phòng đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Sở tiến hành soạn thảo, lấy ý kiến tham gia và phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về lĩnh vực đất đai, như: quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt là dự án Tái định cư Thủy điện Sơn La; hạn mức đất ở đô thị và nông thôn; hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng áp dụng trên địa bàn tỉnh; ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh hàng năm; đấu giá quyền sử dụng đất… Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất được đặc biệt chú trọng, đảm bảo theo đúng trình tự quy định. Các dự án được giao đất, thuê đất đã và đang phát huy hiệu quả, từng bước củng cố và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, hạn chế tình trạng các dự án triển khai chậm, dự án treo… Trong năm 2011, Phòng đã rà soát, tổng hợp một số dự án chậm, dự án treo không phát huy hiệu quả báo cáo UBND tỉnh và đề xuất biện pháp xử lý. Đến nay, đơn vị đã thực hiện giao đất tại 651 vị trí (tổng diện tích 63.207ha); cho thuê đất tại 275 vị trí (tổng diện tích 4.537ha); chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 21 vị trí (6,15ha). Chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất thu tiền sử dụng đất hàng năm cho Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên với diện tích 1,57ha. Đặc biệt, trong 2 năm 2011 - 2012, Phòng đã thẩm định 287 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được đẩy nhanh tiến độ, từng bước đáp ứng yêu cầu của người sử dụng đất và đảm bảo đúng quy định.

Khối lượng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh cần giải quyết thời gian qua rất lớn do quá trình đô thị hóa; nhiều huyện mới được chia tách, thành lập; cơ sở hạ tầng, các di tích lịch sử được quan tâm đầu tư. Chính vì vậy, Phòng đã làm tốt công tác tham mưu cụ thể hóa chính sách, xử lý những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách theo đặc thù của địa phương. Từ năm 2005 - 2012, Phòng tham gia tổ công tác liên ngành của tỉnh thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thực hiện phê duyệt 620 phương án đối trừ đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, với tổng giá trị trên 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Phòng Quản lý đất đai còn tham gia tổ công tác liên ngành thuộc các dự án giao thông trọng điểm như quốc lộ 279, quốc lộ 12; tham gia đề án sắp xếp, ổn định dân cư huyện Mường Nhé theo Quyết định 79 của Thủ tướng Chính phủ… Công tác đấu giá quyền sử dụng đất tuy mới, song với sự nỗ lực của tập thể, phòng đã tham mưu và tham gia xây dựng quy chế đấu giá quyền sử dụng đất cho các huyện; hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đấu giá đất, thẩm định đấu giá đất, tạo nguồn thu bổ sung cho ngân sách địa phương.

Thời gian tới, Phòng Quản lý đất đai tập trung tổ chức thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, các xã, thị trấn, các phường theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chú trọng quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đã được phê duyệt; trọng tâm là quản lý tốt diện tích đất lúa nước hiện có tại các địa phương; thẩm định các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tiến độ, thời gian…

Bài, ảnh: Gia Linh

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA