Thông qua 2 đề tài, dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015

ĐBP - Sáng ngày 20/4, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tổ chức xét duyệt đề tài, dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi của Bộ KH&CN.

Sau khi thông báo đề xuất đề tài, dự án thuộc chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015, Sở KH&CN đã tiếp nhận được tổng số 07 phiếu đề xuất đề tài, dự án và đã có nhận xét, đánh giá ban đầu đối với từng đề tài trước khi đưa ra Hội đồng xem xét, đánh giá và xét duyệt.

Nhìn chung, các đề tài, dự án đa dạng về lĩnh vực nghiên cứu, bao quát nhiều vấn đề cần thiết cho tỉnh. Tuy nhiên, một số đề tài, mục đích và nội dung nghiên cứu chưa được cụ thể. Tại Hội nghị xét duyệt, các thành viên Hội đồng đều thống nhất đánh giá cao giá trị khoa học và thực tiễn của 02 Dự án đó là: Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi lồng bè cá rô phi đơn tính dòng GIFT trên hồ thủy điện Sơn La tại thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên” và dự án Ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất một số loại hoa chất lượng cao tại Điện Biên”. Đây là 2 Dự án đã góp phần thúc đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất; góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững tỉnh Điện Biên.

Hội đồng đã thống nhất thông qua và yêu cầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án phải chỉnh sửa thuyết minh dự án theo đánh giá, góp ý của các thành viên hội đồng trước khi trình Bộ KH&CN xem xét phê duyệt.

Nguyễn Hương (Sở KH&CN)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA