Vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền chính sách dân tộc
ĐBP - Với mỗi bản làng của các dân tộc vùng Tây Bắc, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng hết sức quan trọng. Vai trò của họ được thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống như: sản xuất, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, đối nhân xử thế cho mỗi thành viên và cả cộng đồng. Già làng ủng hộ thì mọi việc tuyên truyền vận động của cán bộ trôi chảy và thực sự có hiệu quả. Làng, bản là một thiết chế gần dân nhất. Mọi công việc của dân, mọi chính sách, chế độ, chủ trương từ các cấp chính quyền đến được với dân hay không đều thông qua bản, làng. Vai trò của trưởng bản càng trở nên quan trọng.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tỉnh Điện Biên đã được đầu tư các chương trình, dự án như: Chương trình 135, Quyết định 134, Quyết định 33, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, Chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Dự án "Hỗ trợ phát triển dân tộc Si La"... Các chương trình, dự án đã thực sự đi vào lòng dân và đạt được hiệu quả, đó là nhờ sự phối hợp tuyên truyền của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang ngày càng nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, tình hình di cư tự do, buôn bán trái phép chất ma túy giảm đáng kể.
Để chính sách đi vào cuộc sống thì công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu, người dân có hiểu đúng chính sách thì khi triển khai thực hiện mới đạt hiệu quả, hơn nữa vừa tránh được một số đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con tuyên truyền sai chính sách của Đảng và Nhà nước.
Hiện nay ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều kênh truyền thông như truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng: báo, đài, tivi; truyền thông qua kênh của trưởng bản, già làng... Vùng đồng bào các dân tộc tỷ lệ mù chữ còn cao, tỷ lệ biết đọc biết viết thấp ở mức báo động như: dân tộc Cống, Si La trên 80% dân số không biết đọc, biết viết. Do đó vở những nơi này việc tuyên truyền của các trưởng bản, già làng, trưởng các ban, ngành đoàn thể ở xã đóng vai trò quan trọng. Bản ở miền núi mang tính khép kín, tách biệt với đời sống bên ngoài, hầu hết thông tin đến với các thành viên là những thông tin mang tính trực tiếp. Hiệu quả của thông tin, độ tin cậy của thông tin phụ thuộc vào vai trò, vị trí của người truyền. Uy tín của người truyền tin trực tiếp càng cao thì hiệu quả công tác truyền thông càng lớn.  
Ông Quàng Văn Vinh, Trưởng bản người dân tộc Khơ Mú, cho biết: "Đa số người dân trong bản Ta Lếch, xã Mùn Chung (huyện Tuần Giáo) trình độ thấp, tỷ lệ mù chữ cao, đời sống lại rất khó khăn. Do đó, ở những nơi này việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách dân tộc trên địa bàn chủ yếu là do trưởng bản, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của xã trực tiếp tuyên truyền tại các cuộc họp bản. Từ đó người dân mới hiểu và làm theo.”
Hay như dự án "Hỗ trợ phát triển dân tộc Si La" giai đoạn 2005-2010, tỉnh Điện Biên thành công cũng là nhờ một phần không nhỏ vai trò của già làng, trưởng bản trong quá trình thực hiện dự án. Già làng, trưởng bản Lỳ Chà Che cho biết: "Nhờ dự án mà người Si La không còn đói khổ như trước, già rất phấn khởi nhưng già lại lo lắng sợ thế hệ trẻ bây giờ quên nguồn gốc của dân tộc mình bởi vậy vấn đề quan trọng là làm sao cho các thế hệ con cháu gìn giữ và bảo tồn được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình như: tiếng nói, phong tục tập quán, trang phục truyền thống. Già còn khẳng định sống được ngày nào, sẽ cố gắng truyền cho con cháu biết về nguồn cội của mình và văn hóa truyền thống của người Si La.
Không chỉ thế một số già làng, trưởng bản còn có nhiều cách tuyên truyền các chính sách dân tộc rất hay và có hiệu quả. Họ có thể tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình trong bản, tuyên truyền bằng việc làm cụ thể và hơn ai hết, chính trưởng bản là người tiên phong hướng dẫn các gia đình thực hiện phương thức làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Lường Thị Hường (Ban Dân tộc tỉnh)

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác