Tự phê bình và phê bình để thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4

ĐBP - Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo, đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên trong toàn Đảng, từ trung ương đến cơ sở đều phải tiến hành tự phê bình và phê bình.

Trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc” năm 1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Mục đích của phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ, Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân, tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đã có kết quả vẻ vang. Nhưng nếu mỗi cán bộ, mỗi đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn, thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa. Cán bộ và đảng viên làm việc không đúng, không khéo, thì còn nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm nhiều thì thành tích ít. Khuyết điểm ít thì thành tích nhiều”.

Bác ví khuyết điểm như bệnh tật, phê bình như uống thuốc. “Nếu không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta, thì cũng như giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy hiểm đến tính mệnh”.

Những lời chỉ bảo ân cần của của Bác Hồ trong “Sửa đổi lối làm việc” chính là cơ sở nền móng cho việc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Biết  sử dụng tự phê bình và phê bình như một vũ khí, Đảng ta đã giành nhiều thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hơn 80 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của chính mình là bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, dân tộc. Tuy vậy với dũng khí của người cách mạng, của người đảng viên mỗi chúng ta thẳng thắn nhìn nhận: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, tự phê bình và phê bình nói riêng, nhiều lúc, nhiều nơi còn bị buông lỏng hoặc làm một cách hình thức, qua loa, chiếu lệ. Nền nếp sinh hoạt tự phê bình và phê bình bị biến dạng. Phổ biến nhất là tình trạng e dè, nể nang, né tránh, không dám nói thẳng, nói thật, “dĩ hòa vi quý”, “im lặng là vàng”. Hoặc có tình trạng lợi  dụng tự phê bình và phê bình để xu nịnh , bơm thổi cá nhân, vuốt ve, tâng bốc, ca tụng lẫn nhau. Hoặc cũng có trường lợi dụng phê bình để bới móc, đả kích nhau, “đấu đá” , “hạ bệ” nhau....

Những việc làm lệch lạc trên đây cần được kịp thời chấn chỉnh. Đảm bảo giá trị đích thực cho nguyên tắc tự phê bình và phê bình... Đây là một yêu cầu bức thiết trong việc chỉnh đốn Đảng, thể hiện sự gương mẫu nghiêm túc của từng tổ chức Đảng, của từng đảng viên trước nhân dân.

Với quyết tâm chính trị, Hội nghị Trung ương 4 đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi tự phê bình và phê bình là “khâu mấu chốt nhất” để kiểm điểm, đánh giá tình hình, đề ra quyết sách và tổ chức việc thực hiện. Đồng thời tạo nên một chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tự phê bình và phê bình là hai mặt của một vấn đề: Tự phê bình là mình kiểm điểm mình, phê bình là kiểm điểm người khác. Tự phê bình vẫn là mặt chính yếu nhất, chính bản thân là người hiểu biết rõ công việc của mình, biết mình đã làm gì và làm như thế nào? Việc  tự phê bình là sự tự giác trước công việc, trước Đảng và trước nhân dân. Phê bình là chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm của người khác. Khi  phê bình đúng sẽ giúp cho người mắc sai lầm, khuyết điểm nhận thấy sự cần thiết sửa chữa. Người phê bình phải bao giờ cũng phải có thái độ công tâm, khách quan, bình tĩnh, tôn trọng nhân cách người được phê bình. Phê bình trên tình đồng chí, thấu lý đạt tình.

Mục đích của tự phê bình và phê bình để thấy rõ ưu điểm thì phát huy, nhận rõ khuyết điểm để sửa chữa. Trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, không tiếp thu sự giúp đỡ của tập thể thì phải xử lý thích đáng tùy theo tính chất mức độ và phải tuân theo quy định về xử lý kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai thực hiện NQ Trung ương 4, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Về cách thức kiểm điểm tự phê bình và phê bình: Cấp trên kiểm điểm trước để làm gương cho cấp dưới, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau, thời gian tiến hành từ nay đến 15/12/2012.

Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Khẳng định đó là đúng đắn, cả về lý luận lẫn thực tiễn; tiến hành đồng thời với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về : “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từng tổ chức Đảng, từng Đảng viên luôn khắc ghi làm theo lời Bác dạy: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra những khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Đỗ Quang Khải

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác