Quán triệt, triển khai NQTW4 (khóa XI) tại Đảng bộ Quân sự tỉnh, huyện Điện Biên và Tuần Giáo

* Ngày 19/4, tại trung tâm Hội nghị tỉnh, Huyện ủy Điện Biên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên các phòng ban chuyên môn, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Hội nghị cũng quán triệt hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy với các nội dung: việc triển khai công tác tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra, giám sát và quy trình chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI).

* Trong 2 ngày 23-24/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) cho gần 150 đồng chí.

Các đồng chí báo cáo viên quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; phổ biến kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh... Sau khi tiếp thu Nghị quyết, cán bộ các đơn vị về xây dựng kế hoạch tổ chức, quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ tại các chi, đảng bộ mình (dự kiến xong tr­ước 18/5/2012).

* Ngày 24/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo tổ chức hội nghị cán bộ toàn huyện quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI). Hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn bạc, tham gia sâu vào nội dung kế hoạch thực hiện nghị quyết và hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BTV Huyện ủy; đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là: xây dựng kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt và triển khai có hệ thống Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình, ngành mình. Phải đặt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh, của huyện, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị.

C.T.V

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác