Chấn chỉnh thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

ĐBP - Ngày 31/10, UBND tỉnh có Chỉ thị số 16/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh chấn chỉnh việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước thời gian qua chưa được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Nhiều cơ quan chưa có sổ theo dõi tài liệu mật đi - đến đúng quy định; nhiều văn bản soạn thảo, ban hành chưa được đóng dấu độ mật; việc lưu giữ, quản lý văn bản mật có nhiều sơ hở; chưa có văn bản quy định độ mật của từng loại tài liệu đối với cơ quan cấp mình... Nguyên nhân của tình trạng này là do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa coi trọng đúng mức công tác thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; ý thức, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công nhân viên về công tác bí mật Nhà nước chưa cao...  Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục toỏ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, của tỉnh về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ bí mật Nhà nước. Việc lưu giữ, quản lý các văn bản mật phải được thực hiện theo đúng quy định. Trên cơ sở danh mục bí mật Nhà nước, mỗi đơn vị phải có văn bản quy định cụ thể độ mật của từng loại tài liệu và phổ biến cho cán bộ, công nhân viên nắm để quản lý, sử dụng.

H.A

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác