Đảng bộ huyện Mường Ảng
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đảng bộ huyện Mường Ảng

ĐBP - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Mường Ảng chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, cụ thể hóa, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

Để việc tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh" được triển khai sâu rộng và hiệu quả trong toàn Đảng bộ, Huyện ủy chỉ đạo Tổ giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, soạn thảo nội dung tuyên truyền các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo đúng, đủ nội dung, nhưng phải ngắn gọn, súc tích; dễ truyền tải, dễ tiếp thu. Bên cạnh đó, Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng nội dung và tổ chức học tập, làm theo Bác cần cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, việc tổ chức học tập các chuyên đề: "Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"; "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; "Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh"… đã được triển khai nghiêm và sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Việc Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quán triệt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại cơ sở được coi là giải pháp đột phá trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên địa bàn.

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo Bác Hồ; tổ chức cho học sinh các cấp thi tìm hiểu về tình cảm của Bác Hồ, sưu tầm hình ảnh Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng. Huyện Đoàn tổ chức và thực hiện nghiêm Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"; thi tìm hiểu nội dung: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tuỵ trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị… Việc tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Mường Ảng đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về tấm gương đạo đức trong sáng của Hồ Chủ tịch, từ đó vận dụng hiệu quả vào công việc hàng ngày, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Huyện ủy Mường Ảng chỉ đạo bộ phận giúp việc, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nội dung "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, nội dung hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp có bước đổi mới, hướng về cơ sở, quan tâm, chăm lo đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân để từng bước hoàn thiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng, hiện nay Đảng bộ huyện có trên 80% chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Điển hình như: Đảng bộ Công an huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào: “Vì an ninh Tổ quốc”; “Cán bộ, chiến sĩ Công an Mường Ảng mỗi ngày làm một việc tốt phục vụ nhân dân”; “Tận tuỵ, nhạy bén, khoa học, chính xác, kịp thời”; “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”… qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức, tác phong người chiến sĩ công an nhân dân.

Nâng cao tính hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Huyện ủy Mường Ảng luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ cơ sở. Qua công tác kiểm tra, Huyện ủy kịp thời biểu dương những chi, đảng bộ có thành tích, cách làm hay, hiệu quả, đồng thời nhắc nhở, uốn nắn những chi, đảng bộ còn hạn chế trong thực hiện Cuộc vận động.

Mạnh Thắng

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác