Thời gian mất điện giảm 30%

Thứ Hai 15:33 07/01/2019

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) độ tin cậy cung cấp điện của EVN trong năm 2018 không ngừng được cải thiện và tốt hơn năm 2017. Đặc biệt tổng thời gian mất điện của khách hàng đã giảm rõ rệt.

Cụ thể, tổng thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 723 phút, giảm 30% so với năm 2017. Chỉ số SAIDI của các đơn vị trực thuộc giảm từ 18 – 39,5% so với năm 2017.

Giảm tổn thất điện năng cũng là một trong những điểm nhấn trong công tác vận hành của EVN năm 2018. Theo đó, tổn thất điện năng của toàn Tập đoàn trong năm 2018 ước đạt 6,9% tốt hơn 0,3% so với kế hoạch và vượt trước 1 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao. Tất cả các Tổng công ty Điện lực đều đã thực hiện tốt hơn so vơí kế hoạch đề ra.

 

Với những nỗ lực trong công tác quản lý vận hành, độ tin cậy cung cấp điện của EVN trong năm 2018 đã không ngừng được cải thiện.

Đáng chú ý, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị trực thuộc EVN thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng và là đơn vị về đích sớm 2 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm. Chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đều về đích sớm 1 năm so với kế hoạch.

Với những nỗ lực trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng và quản lý vận hành hệ thống lưới điện, theo khảo sát đánh giá của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), tỷ lệ các doanh nghiệp hài lòng về chất lượng dịch vụ cung cấp điện là 74%, tăng 5% so với năm trước và duy trì thứ 2 về các dịch vụ tiện ích gia tăng trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện toàn EVN đều tăng so với trước, đạt 8,11 điểm, tăng 0,14 điểm so với năm 2017, cao nhất là EVNHCMC đạt 8,33 điểm, tăng 0,07 điểm.