Thành phố Ðiện Biên Phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ Hai 9:27 07/01/2019

ĐBP - Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TKCLP) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, năm 2018 UBND TP. Ðiện Biên Phủ đã ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020; giao dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2018; giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với UBND 9 xã, phường trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2020. Ðồng thời, triển khai chương trình hành động TKCLP tới các cơ quan, đơn vị toàn thành phố.

 

Nỗ lực đẩy mạnh thi công các công trình xây dựng cũng là một trong những giải pháp góp phần tiết kiệm chi trong xây dựng cơ bản. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 thi công các hạng mục công trình thuộc Dự án Ðường 60m.

Căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên để đảm bảo TKCLP, các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường trên địa bàn đã quán triệt, triển khai nghiêm túc. Thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, tổng kết, sơ kết; triệt để tiết kiệm chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước để chi quà biếu, quà tặng không đúng chế độ; thực hiện mua sắm tài sản đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Triển khai thực hiện nội dung này, năm 2018 TP. Ðiện Biên Phủ đã tiết kiệm được gần 4,64 tỷ đồng. 

Cùng với đó, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn xây dựng cơ bản cho các công trình dự án có tính cấp bách, bức xúc mà nhân dân kiến nghị; hạn chế đầu tư dàn trải, đảm bảo các công trình được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, hiệu quả… nhằm TKCLP trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước. Cùng với việc tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án đảm bảo theo đúng các quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước, việc TKCLP đối với các dự án đầu tư cũng được chú trọng ngay từ khâu lập, thẩm định về phê duyệt chủ trương đầu tư; lựa chọn, đề xuất và phê duyệt các danh mục dự án, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới hàng năm. Trong năm 2018, UBND thành phố đã thực hiện thẩm định đầu tư xây dựng mới 39 công trình với tổng mức đầu tư được phê duyệt trên 78,99 tỷ đồng, qua công tác thẩm định đã giảm chi được gần 1,04 tỷ đồng. Thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 56 dự án, tổng giá trị phê duyệt quyết toán 141,5 tỷ đồng, tiết kiệm trong công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán gần 860 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND thành phố còn thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân, thực hiện điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành. Ðối với các trường hợp đã bố trí, phân bổ vốn đầu tư nhưng chưa thật sự cần thiết hoặc sử dụng chưa đúng quy định thì có biện pháp điều chỉnh, thu hồi, đồng thời có kế hoạch bố trí, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả hơn. Trong năm, qua công tác thanh tra phát hiện 1 đơn vị sai phạm trong đầu tư xây dựng công trình với số tiền 170 triệu đồng, thành phố đã chỉ đạo xử lý nộp ngân sách trên 19 triệu đồng, giảm trừ cấp phát trên 39 triệu đồng, hoàn thiện thi công bổ sung trên 111 triệu đồng.

Cùng với đó, thành phố còn triển khai một số giải pháp thực hành TKCLP như: Rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công; đảm bảo quản lý, sử dụng trụ sở làm việc hiện có đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; mua sắm tài sản theo phương thức tập trung, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Ðặc biệt, trong năm 2018, UBND thành phố đã thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; không tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức kể cả trường hợp bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ mới; thực hiện tinh giản 3 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NÐ - CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hành TKCLP, thời gian tới TP. Ðiện Biên Phủ phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc của các cơ quan, Nhà nước để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát, thẩm định dự toán các công trình xây dựng cơ bản, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình không đảm bảo dự toán, chất lượng. Ðồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành TKCLP.