Ðảm bảo nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thứ Hai 9:15 22/10/2018

ĐBP - Ðến trung tuần tháng 9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Tủa Chùa có tổng nguồn vốn huy động tại địa phương 140 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 13 tỷ đồng, đạt kế hoạch quý III ngân hàng cấp trên giao. Trong đó, tiền gửi từ dân cư 117 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng, chiếm 92% tổng nguồn vốn. Tiền gửi từ các tổ chức kinh tế 9,9 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 2,4 tỷ đồng (tăng 31%). Nhờ làm tốt công tác huy động vốn nên ngân hàng có vốn phục vụ đáp ứng nhu cầu vay của hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

 

Cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tủa Chùa giao dịch với khách hàng.

Ông Lê Xuân Cường, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Tủa Chùa cho biết: Ðến tháng 9, ngân hàng có tổng dư nợ 369 tỷ đồng; trong đó, dư nợ ngắn hạn 195 tỷ đồng, trung hạn 174 tỷ đồng. Có 16 doanh nghiệp trên địa bàn quan hệ tín dụng với ngân hàng, tổng dư nợ 102 tỷ đồng, chiếm 27,64%/tổng dư nợ. Toàn huyện có 950 hộ vay vốn tại chi nhánh đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ là 267 tỷ đồng, so với đầu năm tăng hơn 20 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 72,35%. Tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp ở địa phương kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã… nên tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,10%/tổng dư nợ.

Cũng theo ông Lê Xuân Cường, để hoàn thành kế hoạch huy động vốn và cho vay, đơn vị đã bám sát mục tiêu chiến lược kinh doanh của ngân hàng cấp trên, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, viên chức trong đơn vị, phòng ngừa tình trạng tiêu cực trong huy động và cho vay vốn. Áp dụng nhiều hình thức huy động vốn linh hoạt, tiếp thị, tiếp cận với cán bộ, công chức, người dân, đối tượng có tiền nhàn rỗi tham gia gửi tiết kiệm với phương châm “ích nước lợi nhà”; cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch huy động và cho vay vốn, đẩy mạnh cho vay phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, cho vay đời sống với đối tượng có thu nhập từ lương ổn định, thẩm định chương trình dự án đầu tư trên địa bàn, xác định rõ nguồn vốn, kế hoạch vốn, năng lực tài chính nhà thầu xem xét cho vay. Ðánh giá thực trạng nợ trong hạn, nợ quá hạn để xác định nguy cơ tiềm ẩn nợ xấu, rủi ro có giải pháp giải quyết xử lý kịp thời… Tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực trong huy động và cho vay hiệu quả, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Tủa Chùa đã hoàn thành kế hoạch, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Tấm, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Ánh cho biết: Trước đây, công ty hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực xây lắp dân dụng. Những năm gần đây, huyện Tủa Chùa thực hiện cắt giảm đầu tư công, hoạt động xây lắp dân dụng ít việc làm, doanh thu của doanh nghiệp giảm, thu nhập của công nhân bấp bênh. Ðể tồn tại phát triển, công ty mở rộng sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực, đa ngành nghề, đã tạo việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân. Cụ thể, công ty đầu tư hơn 5 tỷ đồng trang bị dây chuyền sản xuất gạch không nung tại xã Xá Nhè, cơ sở sản xuất tạo việc làm cho hơn 20 lao động địa phương. Ðồng thời, công ty đầu tư hơn 4 tỷ đồng phát triển kinh tế trang trại, trồng cây ăn quả, ao nuôi cá, chăn nuôi gia súc trên diện tích gần 5ha tại xã Mường Báng. Việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả công ty được vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Tủa Chùa.

Hoạt động hiệu quả trong của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Tủa Chùa đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện các chương trình dự án, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.