Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thứ Hai 9:51 22/10/2018

ĐBP - Xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, nông dân là nhiệm vụ hàng đầu. Các cấp Hội Nông dân huyện Nậm Pồ đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện để tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng đất đai, thâm canh tăng vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp tổ chức tập huấn được 150 lớp cho trên 5.000 lượt hội viên, nông dân. Khuyến khích, hướng dẫn hội viên tiếp nhận 840 nghìn con cá giống các loại, 257 con bò sinh sản, 610 con dê sinh sản, 6.620 giống cây ăn quả; tham gia các mô hình trình diễn trồng sa nhân, trồng đậu tương trên đất dốc, trồng lạc theo hướng thâm canh tăng vụ; nuôi vịt thịt sinh học, mô hình nuôi cá thịt… Vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi liên kết thành lập nhóm 6 hộ nuôi lợn ở xã Chà Tở, nhóm 12 hộ nuôi trâu ở xã Chà Nưa.

Cùng với đó, hội phát động cán bộ, hội viên, nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi quyên góp ủng hộ được 37 triệu đồng, 112 con lợn giống, 56 con nghé, bê, 67 cặp dê giống và 1.093 ngày công lao động, làm 5 nhà tạm giúp các hộ nghèo trong huyện. Ngoài ra, hội chú trọng công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xác định nguyên nhân đói, nghèo để tham mưu cho chính quyền các cấp trong việc triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy hiệu quả của chương trình. Phối hợp với Trung tâm Dạy nghề, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, hướng dẫn, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.718 nông dân; vận động hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn về nâng cao năng lực, nhận thức về xuất khẩu lao động. Ðể tạo điều kiện cho nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện đã thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện, phát động ủng hộ quỹ trong tổ chức hội, tiếp nhận nguồn quỹ từ tỉnh hội với số tiền 580 triệu đồng để triển khai 2 dự án nuôi trâu sinh sản cho 27 hộ. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 1.986 hộ vay phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ.

Phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới được hội lựa chọn những nội dung, công việc sát với thực tiễn đời sống và sản xuất của nông dân để xây dựng kế hoạch thực hiện như: bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, xóa nhà tạm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chỉnh trang nhà ở, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, không nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn và gần nơi ở, thực hiện thu gom các bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng ruộng. Vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp trên 3.500 ngày công tu sửa trường, lớp học, nhà văn hóa bản; đào đắp, nạo vét 11km mương máng dẫn nước, sửa sang, phát cỏ 35km đường liên bản; hiến 15.600m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, trường học, làm đường; vận động nông dân tham gia bảo vệ rừng theo cộng đồng bản.

Những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua của các cấp Hội Nông dân huyện Nậm Pồ có ý nghĩa quan trọng góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.