Phụ nữ huyện Ðiện Biên phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Thứ Sáu 8:57 24/08/2018
ĐBP - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ðiện Biên đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ đó, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, nhất là hội viên nghèo.

Bà Lò Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ðiện Biên, cho biết: Hiện nay, Hội LHPN huyện có 24 cơ sở hội trực thuộc với hơn 7.000 hội viên. Thời gian qua, Hội đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; trong đó tích cực khai thác nguồn vốn từ chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Quỹ Phụ nữ phát triển và các chương trình khác cho hội viên vay. Ðến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý là 150,8 tỷ đồng với 10.275 hộ vay. Trong đó, dư nợ lớn nhất là nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 113,4 tỷ đồng cho 3.972 hộ vay; Quỹ Phụ nữ phát triển 11,9 tỷ đồng với 1.654 hội viên vay; Quỹ Quốc gia tạo việc làm, Quỹ Quay vòng của Hội LHPN tỉnh cho 152 phụ nữ nghèo vay 575 triệu đồng;  Quỹ Tàn tật cho 15 phụ nữ tàn tật vay 30 triệu đồng không tính lãi. Hội duy trì 86 nhóm cổ phần tài chính tự quản (do Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh Ðiện Biên hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí cho hội phụ nữ 9 xã: Thanh Nưa, Hua Thanh, Mường Phăng, Pá Khoang, Thanh Chăn, Sam Mứn, Núa Ngam, Nà Tấu, Nà Nhạn) gồm 2.444 thành viên, tổng số tiền huy động từ các hội viên đạt trên 4 tỷ đồng; hiện đang cho 1.379 phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài khai thác các nguồn vốn ưu đãi, Hội LHPH huyện Ðiện Biên tập trung phát huy hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, như: Nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở; tích cực kiểm tra, giám sát các nguồn vốn vay của các cơ sở hội; duy trì thường xuyên các tổ tiết kiệm tạo vốn vay không tính lãi... Ðồng thời, thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, hội viên, nhất là phụ nữ các dân tộc thiểu số để hội phụ nữ các cấp thực sự là nơi sẻ chia, là điểm tựa, bạn đồng hành cho chị em nói chung, phụ nữ nghèo nói riêng.

Là một trong những cơ sở hội triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, Hội LHPN xã Hua Thanh đã thực hiện tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau thay đổi tập quán sản xuất cũ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, hiệu quả kinh tế. Với tổng số 557 hội viên tham gia hoạt động tại 11 chi hội, thông qua sự liên kết với các tổ chức tín dụng, Hội LHPN phụ nữ xã tích cực hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ðiện Biên, toàn xã thành lập được 11 nhóm cổ phần kinh doanh tự quản tại 6 chi hội với tổng số vốn hơn 1 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng này, nhiều hội viên đã phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, nâng cao thu nhập. Ðiển hình là trường hợp của chị Lường Thị Lả, hội viên Chi hội 7 bản Tâu, thành viên của Nhóm Cổ phần Kinh doanh tự quản chi hội 7 bản Tâu. Trước năm 2011, gia đình chị Lả thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn. Thông qua tổ chức hội phụ nữ, gia đình chị được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và Nhóm Cổ phần Kinh doanh tự quản để phát triển kinh tế. Chị Lả đầu tư chăn nuôi lợn. Do cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những hộ chăn nuôi giỏi; đồng thời tích cực tham gia các lớp tập huấn do xã, huyện tổ chức nên đàn lợn phát triển tốt, kinh tế gia đình dần được cải thiện. Chị Lả chia sẻ: Ðược sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là hội phụ nữ tạo điều kiện cho gia đình được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi, hiện nay gia đình tôi đã thoát nghèo. Ngoài chăn nuôi lợn, tôi còn mở dịch vụ xay xát và bán các loại thịt sấy. Thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí đạt từ 60 - 80 triệu đồng/năm.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo của Hội LHPN huyện Ðiện Biên đang từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp triển khai nhiều chương trình, dự án ưu tiên đối tượng là hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhằm xóa nghèo cho hội viên phụ nữ nói riêng, góp sức thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện nói chung.