Hiệu quả bước đầu trong xóa đói giảm nghèo ở Búng Lao

Thứ Tư 8:40 04/01/2017
ĐBP - Năm 2016, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng còn 476/1.286 hộ nghèo (37,01%), giảm 159 hộ (12,3%) so với năm 2015, là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu nhất của huyện.

Trao đổi với chúng tôi về công tác giảm nghèo ở Búng Lao, ông Lường Văn Bóng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đánh giá tổng quan, năm 2016 nền kinh tế đã phát triển theo hướng tích cực, thể hiện qua giá trị sản xuất nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã từng bước được cải thiện; cơ sở hạ tầng được đầu tư và phát triển, năng xuất sản lượng cao hơn năm trước. Từ đó, đời sống của nhân dân được nâng lên, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là công tác giảm nghèo. Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực, xã đã tổ chức chỉ đạo sản xuất đúng lịch, đúng thời vụ; tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2016 là 1.931 tấn, bình quân lương thực 321kg/người. Trong đó, diện tích lúa xuân đạt 96ha (100% kế hoạch), năng suất 63 tạ/ha, sản lượng đạt 604,8 tấn; lúa mùa 127,5ha (đạt 101%), năng suất 55 tạ/ha, sản lượng 701,3 tấn. Các loại cây công nghiệp ngắn ngày được triển khai. Công tác phòng, chống rét, dự trữ thức ăn, kiểm soát, khống chế dịch bệnh được tăng cường, không có dịch bệnh lớn xảy ra; đã triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng cho 925 hộ với tổng diện tích 400.000m2; tiêm 2.700 liều vắc xin dịch tả, 300 liều dịch tai xanh cho lợn; tiêm 1.100 liều tụ huyết trùng, lở mồm long móng trâu, nhiệt thán cho trâu, bò. Nhờ đó, đàn gia súc đạt 5.781 con, tăng 9% so với năm 2015; đàn gia cầm đạt 14.518 con. Dịch vụ buôn bán nhỏ được thúc đẩy, cung ứng đủ mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, nhất là khu vực vùng cao. Các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được củng cố, chất lượng ngày càng được nâng cao; tệ nạn xã hội trên địa bàn từng bước được đẩy lùi; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2016, thực hiện quyết liệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng là một trong những nguyên nhân góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Búng Lao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai lồng ghép cùng các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, đào tạo nghề nông thôn. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt việc huy động sức dân với số tiền đóng góp 95,5 triệu đồng; 10 hộ hiến đất với tổng diện tích hơn 1.300m2. Tính đến thời điểm hiện tại, xã Búng Lao đã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tiêu chí 1 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí 3 về thủy lợi; tiêu chí 4 về điện; tiêu chí 5 về trường học; tiêu chí 8 về bưu điện; tiêu chí 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 14 về giáo dục; tiêu chí 15 về y tế; tiêu chí 18 về hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và tiêu chí 19 về an ninh trật tự xã hội được giữ vững), tăng 5 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền xã Búng Lao xác định: tập trung triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, nhất là ở các bản khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao như: Huối Cắm, Pá Sáng, Pú Nen… Đẩy mạnh phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại tại khu vực trung tâm như: bản Chợ, bản Quyết Tiến 1, 2; bảo đảm tính bền vững kể cả trước mắt và lâu dài trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát huy tối đa nội lực, sức mạnh khối đại đoàn kết trong xoá đói, giảm nghèo; hạn chế phân hoá giàu nghèo; tranh thủ, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư; giải quyết việc, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.