Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên là 67.050 đồng/tháng

Thứ Sáu 9:27 06/09/2019

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tổng số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tính đến năm 2018 là 17 triệu người (đạt tỷ lệ 94,2% tổng số học sinh, sinh viên). Trong đó, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại nhà trường là 12,4 triệu người. 

Ảnh minh họa.

Chuẩn bị cho năm học 2019-2020, BHXH Việt Nam cho biết, đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1, các cơ sở giáo dục thu BHYT của những tháng còn lại năm 2019. Đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019. Cơ sở giáo dục thu tiền đóng của học sinh, sinh viên theo phương thức linh hoạt 3 tháng hoặc 6 tháng. Chỉ thực hiện thu BHYT một lần năm 2020 nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. 

Về mức đóng, BHXH Việt Nam cho biết: Thực hiện quy định tại Nghị định 38/2019/ NĐ-CP ngày 9-5-2019 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7-2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên tương ứng là 67.050 đồng/tháng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% tương ứng với 20.115 đồng/tháng, học sinh, sinh viên đóng 70% tương ứng với 46.935 đồng/tháng.