Gỡ khó cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Thứ Hai 9:40 18/03/2019

ĐBP - Chủ trương xuyên suốt của tỉnh là tạo điều kiện, thực hiện hỗ trợ ở mức cao nhất trong khung quy định dành cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ.

Thời gian qua, nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Ðồng thời, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp nhận những ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư dưới nhiều hình thức để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Một trong những vướng mắc được nhiều doanh nghiệp và dư luận quan tâm trong thời qua là “thời gian xử lý thủ tục xin chủ trương đầu tư, thẩm định hồ sơ, xin ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng của các dự án PPP còn quá chậm, phát sinh chi phí của nhà đầu tư”. Nhằm giải quyết về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Ðầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh trả lời các doanh nghiệp: Nguyên nhân chính của việc kéo dài là do cơ chế, chính sách thay đổi trong thời gian qua. Cụ thể là Nghị định số 15/2015/NÐ-CP ngày 14/2/2015 bị thay thế bởi Nghị định số 63/2018/NÐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ. Ðặc biệt là Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về việc tạm dừng thanh toán hợp đồng BT. Ðến ngày 28/12/2018 Chính phủ mới có Nghị quyết số 160/NQ-CP, về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho hợp đồng BT. Mặt khác, loại hình thức đầu tư trên là mới đối với tỉnh, do đó cán bộ được giao nhiệm vụ thẩm định và hướng dẫn nhà đầu tư tại các sở, ngành còn thiếu và chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa xác định được hết nhiệm vụ của mình trong từng giai đoạn thực hiện các dự án PPP, phải vừa làm, vừa học hỏi… Tỉnh rất mong sự chia sẻ, đồng hành của các nhà đầu tư. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ cho các ngành hoàn thiện quy trình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành trong công tác thẩm định các dự án đầu tư. Trong đó sẽ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành và nhà đầu tư trong từng giai đoạn của dự án.

Ðối với ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư về việc “Chưa có cơ chế, chính sách trong việc khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh”, hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có cơ chế, chính sách riêng về phát triển du lịch, tuy nhiên, Ðiện Biên thuộc đối tượng được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư nói chung theo Luật đầu tư. Theo đó, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh sẽ được đảm bảo các ưu đãi về thuế, sử dụng đất, nhập khẩu và khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; được hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng… Những ưu đãi này được áp dụng chung cho tất cả lĩnh vực, chưa có các cơ chế ưu đãi đặc thù để phát triển sản phẩm du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch. Ðể thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh,  UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các địa phương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển du lịch. Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Kế hoạch và Ðầu tư đang nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Trước mắt xây dựng cơ chế đặc thù cho phát triển du lịch vào Khu du lịch quốc gia Ðiện Biên Phủ - Pá Khoang; xây dựng cơ chế hỗ trợ về vốn, quỹ đất, lãi suất, đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc; hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.

Ngoài những vấn đề chung, ngành cũng đã xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh trả lời đối với từng vấn đề cụ thể của doanh nghiệp. Ví dụ, Công ty Thủy điện Trung Thu kiến nghị những vấn đề về: Ðơn giá thuê mặt nước còn cao so với tỉnh khác, gây khó khăn cho doanh nghiệp; quá trình đền bù giải phóng mặt bằng còn xảy ra tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, cấp huyện còn chưa đồng hành với doanh nghiệp… Về nội dung này, đơn giá thuê đất do UBND tỉnh quy định trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đang ngang bằng với tỉnh Lai Châu. Do vậy không có đơn giá cao hơn 1,5 - 3 lần so với tỉnh khác theo như phản ánh của Công ty thủy điện Trung Thu. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế và đúng quy định của pháp luật. Công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh quan tâm, thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo lợi ích hòa giữa người sử dụng đất, doanh nghiệp và Nhà nước. Nội dung này đã được UBND tỉnh ghi nhận và yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; nghiêm túc kiểm điểm, xử lý các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.