Cựu chiến binh tham gia giữ bình yên biên giới

Thứ Hai 10:21 30/09/2019

ĐBP - Không quản đường xa, đi lại khó khăn, hôm nay các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Pa Thơm (huyện Điện Biên) lại tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm tổ chức tuần tra đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh, lãnh thổ quốc gia. Tuy tuổi tác đã cao song nhiều cựu chiến binh vẫn hăng hái, nhiệt tình trên đường tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc cùng Bộ đội Biên phòng. Nhiều người trong số họ còn là những hạt nhân tích cực, cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân; đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Với kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người lính, những cựu chiến binh này luôn gương mẫu, đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Những đóng góp của họ đã được chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng đánh giá rất cao.

Phát huy vai trò trong công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhiều cựu chiến binh xã Na Ư (huyện Điện Biên) cũng tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự, tự quản đường biên, cột mốc. Đến nay, nhiều cựu chiến binh là thành viên chủ chốt trong 6 tổ tự quản an ninh trật tự, 7 tổ tự quản đường biên, cột mốc của xã có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng, nhất là phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm an ninh, xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội và chấp hành nghiêm các quy định, quy chế biên giới. Để làm được điều đó, Hội Cựu chiến binh xã Na Ư đã quán triệt nghiêm túc đến từng hội viên phải gương mẫu chấp hành để làm gương cho nhân dân.

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh có gần 18.000 hội viên. Để thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. Theo đó, các hội viên Hội Cựu chiến binh sẽ tham gia vào tổ tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc trong bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian qua, các hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Họ đã làm tốt công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong thời chiến, trong quân ngũ, họ xông pha trên chiến trường; khi hòa bình, khi phục viên, họ tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Họ xứng đáng là những “cột mốc sống” nơi biên giới, cổ vũ cho phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” ngày càng rộng khắp và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các dân tộc.

Bằng tinh thần nhiệt tình, kinh nghiệm cũng như sự nêu gương, phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa, cụ thể hóa được các nội dung phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh; góp phần nâng cao vai trò của cựu chiến binh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.